CZ   EN   DE   FR

ARCOTEC – Předúprava materiálu ožehem

V České republice poskytujeme tuto úpravu jako jediní.

Jde o fyzikální předúpravu materiálu před potiskem, při které dochází k rozbití molekulárních řetězců na povrchu materiálu působením tepla pro dosažení vyššího povrchového napětí materiálu. Při ožehu je důležitý tepelný výkon, vzdálenost mezi hořákem a povrchem, pracovní rychlost, poměr mísení plyn/ vzduch, typ hořáku (délka plamene) a především přebytek kyslíku v plamenu. Tato metoda je vhodná především na tvarové díly, tlusté materiály a velké pracovní šířky.

Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu. Čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch.

Nízké napětí může být dáno specifikací materiálu. Například velmi mnoho plastů vykazuje velmi nízké povrchové napětí a proto potřebují chemické nebo fyzické ošetření k dosáhnutí lepší přilnavosti.

Naše vybavení pro předúpravu materiálu ožehem pochází od společnosti ARCOTEC, která má více než 35 let zkušeností s povrchovými úpravami materiálů. Je také jediným výrobcem tří typů technologií pro předúpravu materiálů. Na celém světě se používá více než 15 000 úpraven ARCOTEC.